Tarieven & vergoedingen

Worden onze gesprekken door de zorgverzekeraar vergoed?

Ja, je krijgt vergoeding van je zorgverzekeraar als:

 • je een doorverwijzing hebt van je huisarts
 • je klachten vallen onder de Basis GGZ
 • je psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register (mijn registratienummer is: 59050878325)
 • en als je klachten niet onder de Basis GGZ vallen soms ook als je aanvullend verzekerd bent

Probleemvelden die onder de Basis GGZ vallen zijn (even scrollen):

 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • posttraumatische stressklachten
 • partnerrelatieproblemen *
 • gezinsproblemen *
 • opvoedingsproblemen *
 • rouw na verlies dierbare(n) *
 • levensfaseproblematiek *
 • aanpassingsproblematiek *
 • werk- en studieproblemen *
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • chronische pijn
 • identiteitsproblemen *
 • seksuele problemen
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • agressieregulatie *
 • verslavingsproblemen
 • terugvalpreventie *
 • terugvalpreventie *

(De velden met een sterretje vallen niet onder de basispolis. Het betreft klachten die horen bij de onverzekerde basiszorg. Dat betekent dat je ze zelf moet betalen of vergoed kan krijgen via een aanvullende verzekering).

Zorg in de basis GGZ wordt tegenwoordig in pakketten afgenomen door de verzekeraar

Er zijn vier pakketten:

Basis GGZ Kort – (€ 482,26)

Basis GGZ Middel – (€ 830,23)

Basis GGZ Intensief – (€ 1.301,85)

Basis GGZ Chronisch –  (€ 1.201,50)

Samen onderzoeken we voor welk pakket jij in aanmerking komt.

Hoe zit het met relatietherapie?


Als relatietherapie onderdeel is van een behandeling die onder de Basis GGZ valt, wordt hij vergoed. En ook als je er aanvullend voor verzekerd bent. Is dit niet het geval dan betaal je de relatietherapie zelf.

En als mijn klachten wel onder basis GGZ vallen maar niet voor vergoeding in aanmerking komen?

Dan zal je de behandeling zelf moeten betalen. De kosten zijn dan 101,03 euro per sessie (= 45 minuten gesprekstijd). Voor relatietherapie gelden andere tarieven. Als je de gesprekken zelf wilt betalen is een doorverwijzing van de huisarts niet nodig. 

Gaat de rekening direct naar de verzekeraar?

Als ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar wordt de rekening direct naar de verzekeraar gestuurd. Heb ik geen contract met jouw verzekeraar dan stuur ik de rekening naar jou, jij betaalt mij en dient de rekening zelf in bij de verzekeraar.

Verzekeraars hanteren verschillende regels

Hoeveel je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt is afhankelijk van je polis en kan variëren van 60 tot 100 procent. Daarom is het raadzaam bij je verzekeraar te checken wat jouw basispolis dekt.

Tot slot

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De bedoeling van dit statuut is dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.