Tarieven & vergoedingen

Wat wordt met verzekerde zorg bedoeld?

Verzekerde zorg is zorg waarvan de kosten in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar (inkoppertje).

 

 

Zijn er ook voorwaarden aan vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar?

Jazeker.  De intake wordt vergoed als je een verwijzing van de huisarts hebt waar op staat dat er een vermoeden is van een DSM-5 diagnose. 

Verdere behandeling wordt vergoed als er uit de intake blijkt dat er inderdaad sprake is van een DSM-5 stoornis en jouw zorgbehoefte matcht met wat ik je in mijn praktijk kan bieden.

 

Waar staat ‘passende DSM-5 diagnose’ voor? 

Een diagnose is voor de zorgverzekeraar passend als de kenmerken van jouw lijden in een van de vergoedde categorieën van de DSM-5 valt. De DSM-5 is een handboek voor zorgverleners. Sinds 1 januari 2017 is het leidend voor de klinische praktijk en wordt het gebruikt als uitgangspunt voor het al dan niet toekennen van vergoedingen in de zorg. 

 

Geldt het Wettelijk eigen risico in 2022 ook voor de GGZ?

Ja, het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg en zal met de facturen van je behandeling worden verrekend. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2022 € 385,00 per kalenderjaar. Uiteraard kun je zelf gekozen hebben dit te verhogen. 

 

Ok, maar ik wil graag weten wat mij de behandeling gaat kosten 

Wat je behandeling gaat kosten is van te voren niet helemaal duidelijk….. (Tssss…..lekker transparant hoor).

In mijn praktijk heb ik een uitgebreide folder maar nu een korte uitleg:

Het tarief van een consult hangt af van: 

  1. De duur van een consult /contact (daaronder vallen face to face sessies, e-mail, telefoon, berichtjes en andere media);
  2. De aard van een consult: gaat het om diagnostiek of om behandeling?

Van het eerste contact bij aanmelding tot en met de eerste 2 tot 4 geplande consulten vallen de consulten onder het diagnostiektarief. 

Het doel van diagnostiekconsulten is het helder krijgen wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Op basis daarvan bespreken we of je in aanmerking komt voor behandeling. Als dat het geval is komen we tot een behandelplan en kan de behandeling beginnen. Alle consulten daarna zullen dan onder het behandeltarief vallen. Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of er nog meer gesprekken nodig zijn. Uiteraard staat het je vrij om op elk moment te stoppen met een behandeling.

Ook wanneer je na een telefonische intake of een eerste consult besluit niet door te gaan, zal de geregistreerde tijd in rekening gebracht worden. 

 

Tot slot

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De bedoeling van dit statuut is dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.